Πέμπτη
18/04/2019
Παρασκευή
19/04/2019
Σάββατο
20/04/2019
Kυριακή
21/04/2019
Δευτέρα
22/04/2019
Tρίτη
23/04/2019
Tετάρτη
24/04/2019
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΗΛΙΑΣ
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΧΑΡΗΣ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΗΛΙΑΣ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΓΙΩΡΓΟΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΗΛΙΑΣ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΓΙΩΡΓΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
ANTIGRAVITY YOGA
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Προσθήκη
20:00-20:59
RPM
R P M
ΜΑΡΙΟΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΝΙΚΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
RPM
R P M
ΜΑΡΙΟΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
ANTIGRAVITY YOGA
ΕΙΡΗΝΗ
Προσθήκη
20:00-20:59
RPM
R P M
ΜΑΡΙΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
RPM
R P M
ΜΑΡΙΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
ANTIGRAVITY YOGA
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΝΙΚΟΣ
Προσθήκη
21:00-21:59
RPM
R P M
ΜΑΡΙΟΣ
Προσθήκη
21:00-21:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΗΛΙΑΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
RPM
R P M
ΑΡΧΟΝΤΙΑ
Προσθήκη
Powered by Pegasus Technology    Created by Dual Logicom