Πέμπτη
29/06/2017
Παρασκευή
30/06/2017
Σάββατο
01/07/2017
Kυριακή
02/07/2017
Δευτέρα
03/07/2017
Tρίτη
04/07/2017
Tετάρτη
05/07/2017
18:00-18:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
ANTIGRAVITY YOGA
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Προσθήκη
19:00-19:59
RPM
R P M
KOKO
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΣΩΤΗΡΗΣ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΓΙΩΡΓΟΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
RPM
R P M
KOKO
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΓΙΩΡΓΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΗΛΙΑΣ
Μη διαθέσιμες θέσεις
12:00-12:59
RPM
R P M
ΜΑΡΙΟΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΘΟΔΩΡΗΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
ANTIGRAVITY YOGA
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΘΟΔΩΡΗΣ
Προσθήκη
21:00-21:59
RPM
R P M
ΜΑΡΙΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
RPM
R P M
KOKO
Προσθήκη
20:00-20:59
RPM
R P M
KOKO
Προσθήκη
Powered by Pegasus Technology    Created by Dual Logicom