Δευτέρα
23/10/2017
Tρίτη
24/10/2017
Tετάρτη
25/10/2017
Πέμπτη
26/10/2017
Παρασκευή
27/10/2017
Σάββατο
28/10/2017
Kυριακή
29/10/2017
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΓΙΩΡΓΟΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΗΛΙΑΣ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΓΙΩΡΓΟΣ
Προσθήκη
11:30-12:15
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
ANTIGRAVITY YOGA
ΕΙΡΗΝΗ
Προσθήκη
19:00-19:59
RPM
R P M
KOKO
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΝΙΚΟΣ
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
19:00-19:59
RPM
R P M
KOKO
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
ANTIGRAVITY YOGA
ΕΙΡΗΝΗ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΜΑΡΙΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΗΛΙΑΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
RPM
R P M
KOKO
Μη διαθέσιμες θέσεις
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
ANTIGRAVITY YOGA
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΝΙΚΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
ANTIGRAVITY YOGA
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Προσθήκη
20:00-20:59
RPM
R P M
KOKO
Προσθήκη
21:00-21:59
RPM
R P M
ΜΑΡΙΟΣ
Προσθήκη
Powered by Pegasus Technology    Created by Dual Logicom