Παρασκευή
14/12/2018
Σάββατο
15/12/2018
Kυριακή
16/12/2018
Δευτέρα
17/12/2018
Tρίτη
18/12/2018
Tετάρτη
19/12/2018
Πέμπτη
20/12/2018
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΧΑΡΗΣ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΜΑΡΙΟΣ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΓΙΩΡΓΟΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΓΙΩΡΓΟΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΗΛΙΑΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
RPM
R P M
ΜΑΡΙΟΣ
Προσθήκη
12:00-12:59
RPM
R P M
ΜΑΡΙΟΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΝΙΚΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
RPM
R P M
ΜΙΧΑΛΗΣ
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
ANTIGRAVITY YOGA
ΕΙΡΗΝΗ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
ANTIGRAVITY YOGA
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Προσθήκη
20:00-20:59
RPM
R P M
ΜΑΡΙΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
ANTIGRAVITY YOGA
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΝΙΚΟΣ
Προσθήκη
21:00-21:59
RPM
R P M
ΜΑΡΙΟΣ
Προσθήκη
21:00-21:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΗΛΙΑΣ
Μη διαθέσιμες θέσεις
20:00-20:59
RPM
R P M
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
21:00-21:59
RPM
R P M
ΜΑΡΙΟΣ
Μη διαθέσιμες θέσεις
Powered by Pegasus Technology    Created by Dual Logicom